Trooper, nog nooit van gehoord?

Wel, met Trooper kan jij de kas van jouw vereniging spijzen door gewoon online te shoppen. Ga naar www.trooper.be/bijbelkamp, klik op de online shop van jouw keuze en shop gewoon zoals je anders doet, je betaalt exact dezelfde prijs als normaal. Door via de Trooperpagina van het Bijbelkamp naar een online shop te gaan, weet de shop dat jij ons wil steunen. De Troopershops geven gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan je vereniging. Eens proberen?

Hoe kan het dat ik mijn favoriete vereniging steun zonder zelf extra te betalen?

De partnershops waarderen je aankoop en betalen in ruil daarvoor een percentje van je aankoopbedrag. Voor de shops is dit een marketingkost. Via Trooper komt dit percentje in de kas van jouw favoriete vereniging. Omdat dit voor de shop een marketingkost is, betaal jij zelf geenn euro extra. Alle winkels kiezen zelf hun percentage, en soms kan dit verschillen per categorie. Daarom staat er op de Trooperpagina’s per shop de gemiddeld ontvangen commissie. Concreet betekent een gemiddelde commissie van 5% dat je per aankoop van €100 voor gemiddeld €5 je clubkas kan spijzen.

Hoe kan Trooper zijn kosten betalen?

Achter de schermen werken wij heel hard om de website verder uit te bouwen, het aanbod van winkels uit te breiden, de verenigingen te ondersteunen… Dat kunnen wij omdat we een percentje van het percentje reserveren om de werkingskosten van Trooper te betalen. Wij storten 75% van de commissies van de webshops door aan de verenigingen, 25% gebruiken wij om Trooper performanter te maken. Concreet betekent dat als we per aankoop van €100 gemiddeld €5 aan de vereniging geven en €1,6 gebruiken om onze werking te betalen. De percentages die aangegeven zijn op de Trooperpagina zijn de netto-percentages, dus deze gaan integraal naar jouw favoriete vereniging!

Welk bedrag ontvangt de vereniging die ik steun?

Op de Trooperpagina van je vereniging kan je per shop de gemiddelde percentjes vinden. Dit zijn gemiddelden, dus de werkelijk uitbetaalde percentjes kunnen hoger of lager liggen, afhankelijk van de categorie waarin wordt gekocht. Deze percentjes worden door de shops berekend over de netto-aankoopsom exclusief overige kosten zoals bijvoorbeeld verzendingskosten en administratiekosten. Een webshop betaalt geen percent uit indien een aankoop wordt geretourneerd en/of betaling ervan ongedaan wordt gemaakt

Wat is het verschil tussen een aankoop met en zonder Trooper?

Er is geen prijsverschil tussen een online aankoop met of zonder Trooper. Het enige verschil is dat je nu via de Trooperlink naar de online shop van jouw keuze surft. Terwijl je verder online shopt zoals altijd, houdt deze link bij welke vereniging je wil steunen. Kortom, met één klik extra steun je jouw vereniging zonder één euro extra te betalen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Via deze pagina kunnen leden, supporters, sympathisanten simpelweg al hun online aankopen doen bij de partnershops. Door via de Trooperpagina van jouw vereniging naar een online shop te surfen, weten de online shops wie je wil steunen. Een account aanmaken of inloggen is niet nodig. De link houdt alle gegevens bij waardoor je ook geen codes moet ingeven. Jij betaalt geen euro extra, maar voor elke aankoop ontvangen we een stevige percent om jullie clubkas te spijzen.

www.trooper.be/bijbelkamp