Winterkamp :: ? December 2020

Tijdens dit weekend willen we stil staan met het begin en het einde van alle dingen wanneer we stillaan het einde van het jaar naderen.

Dit weekend zal dan ook in teken staan van zelfreflectie, nadenken over hoe het jaar voor jou is geweest, zowel goed als slecht, en dit met elkaar te delen. Vragen zoals "Waar zag je Gods overwinning in jouw leven dit jaar?"alsook "Met welke zonden heb jij het nog steeds moeilijk?" willen we aan bod laten komen. Op deze manier kunnen we elkaar beter leren kennen, meer van elkaar leren en elkaar opbouwen en aanmoedigen in onze geloofswandel.

Om dit weekend samen te vatten in een zin als thema: Van A tot Z.

We starten op vrijdagavond rond 19 uur.

Meer over Winterkamp ...

Thema ...

Thema nog niet bekend

Voor wie is dit kamp ...

Jongeren vanaf 16 jaar.

Kost en betaling ...

De totale kost is 20 €

Over te schrijven aan:

IBAN: BEXX XXXX XXXX XXXX
BIC (SWIFT): BIC1234
MEDEDELING: WK18 + Naam Kampeerder

REKENINGHOUDER: NA
ADRES: N/A